-5% korting op de hele site met de code PROMO5

Persoonlijke gegevens

Om de persoonlijke gegevens van onze klanten en potentiële klanten te beschermen, verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens respecteren. Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij de informatie gebruiken die wij over u verzamelen. Door onze site te gebruiken, een account aan te maken of een bestelling te plaatsen, verklaart u dat u akkoord gaat met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die worden doorgegeven bij het surfen op de site, het aanmaken van een klantenaccount of het plaatsen van een bestelling is :

SAGA DISTRIBUTIE / USINESTREET
Ariane Toren
5 Place de La Pyramide
F-92088 Parijs La Défense CEDEX
Frankrijk

E-mailadres: suivicommande@usinestreet.fr

Als de partij die verantwoordelijk is voor het verwerken van de verzamelde gegevens, verplicht SAGA DISTRIBUTION zich om de geldende wettelijke bepalingen na te leven.

2. Soorten verzamelde gegevens

Als verantwoordelijke voor de verwerking kunnen wij sommige of alle gegevens verzamelen en verwerken die u verstrekt wanneer u onze website bezoekt (registratie voor de nieuwsbrief, aanmaken van een klantaccount, bestellingen, enz.)

De verzamelde gegevens zijn als volgt:

- Naam
- Voornaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Geboortedatum
- Post- en afleveradres
- Inloggen en wachtwoord
- Informatie over bestellen op de website

3. Doel van de verzamelde gegevens

Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor SAGA DISTRIBUTION / USINESTREET om u bepaalde diensten aan te bieden:

- U toegang geven tot een persoonlijke ruimte op onze website
- Voltooi je bestellingen en koopervaring op Usinestreet.fr: verwerking en opvolging van bestellingen, facturatie, levering, dienst na verkoop, tevredenheidsenquête, enz
- Je vragen beantwoorden
- Onbetaalde rekeningen en geschillen beheren
- Computerfraude voorkomen en bestrijden

Met uw toestemming kunnen deze gegevens ook worden gebruikt voor :

- Communicatiecampagnes (sms, e-mail)
- Verkoopstatistieken produceren
- Analyses uitvoeren om de navigatie op de site te verbeteren
- Beheer wedstrijden en enquêtes georganiseerd door Usinestreet.fr
- Reacties online zetten en modereren

SAGA DISTRIBUTION / USINESTREET verkoopt uw persoonlijke gegevens niet. Deze worden alleen noodzakelijk gebruikt of voor statistische en analysedoeleinden.

4. Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben de gebruikers van de website Usinestreet.fr de volgende rechten:

- het recht van toegang (artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), rectificatie (artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), actualisering en volledigheid van de gegevens van Gebruikers het recht om persoonsgegevens van Gebruikers te blokkeren of te wissen (artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), wanneer deze gegevens onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, doorgeven of opslaan verboden is
- het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
- het recht om de verwerking van Gebruikersgegevens te beperken (Artikel 18 RGPD)
- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van Gebruikers (Artikel 21 RGPD)
- het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (Artikel 20 RGPD)

Als een gebruiker zijn gegevens wil bijwerken, verbindt hij zich ertoe ons op de hoogte te brengen van alle wijzigingen. Indien dit niet gebeurt, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot hun nauwkeurigheid. In dit geval moet de Gebruiker de Persoonlijke Gegevens aangeven waarvan hij wil dat SAGA DISTRIBUTION / USINESTREET deze corrigeert, bijwerkt of verwijdert, waarbij hij zich nauwkeurig identificeert met een kopie van zijn identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken voor het verwijderen van Persoonsgegevens zullen onderworpen zijn aan de verplichtingen die door de wet aan SAGA DISTRIBUTION opgelegd worden, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten.

Voor elk verzoek om rectificatie of om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens, kunnen gebruikers schriftelijk contact opnemen met het bedrijf op het volgende adres:

SAGA DISTRIBUTIE - USINESTREET
Ariane Toren
5 Place de La Pyramide
F-92088 Parijs La Défense CEDEX
Frankrijk

5. Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens

SAGA DISTRIBUTION / USINESTREET verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens niet te verkopen of door te geven voor commerciële doeleinden. Uw persoonlijke gegevens blijven het exclusieve gebruik van SAGA DISTRIBUTION / USINESTREET. SAGA DISTRIBUTION / USINESTREET zal de over haar klanten verzamelde informatie niet verwerken, hosten of overdragen aan een land dat zich buiten de Europese Unie bevindt of door de Europese Commissie als "niet-adequaat" is erkend zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Om de diensten die worden aangeboden op Usinestreet.fr te kunnen leveren, kan SAGA DISTRIBUTION / USINESTREET uw persoonlijke gegevens ook delen met de volgende dienstverleners, op voorwaarde dat zij zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens waartoe zij toegang hebben te garanderen en dat zij een beleid voeren dat de privacy respecteert:

- COCCINET, gevestigd in Frankrijk, verwerkt persoonsgegevens voor het beheer van de website van SAGA DISTRIBUTION / USINESTREET en voor het leveren van analytische diensten.
- DAG Technologies verwerkt persoonsgegevens in zijn hoedanigheid als leverancier van IT-systemen.
- CARTSGURU verwerkt persoonsgegevens voor het promoten van producten en nieuws van SAGA DISTRIBUTION / USINESTREET.

Bovendien kunnen de persoonsgegevens van betrokkenen worden geraadpleegd door of doorgegeven aan regelgevende instanties, politieautoriteiten, overheidsinstanties of nationale of internationale rechtbanken, op voorwaarde dat deze doorgifte verplicht is volgens de toepasselijke wetgeving of wanneer deze instanties daarom verzoeken.

6. Bewaartermijn voor persoonlijke gegevens

SAGA DISTRIBUTION / USINESTREET zal uw gegevens bewaren zolang als nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. De wetgeving kan ook een bewaartermijn opleggen voor bepaalde gegevens.

- De persoonlijke gegevens van potentiële klanten worden 3 jaar bewaard vanaf het laatste contact.
-
De persoonlijke gegevens van klanten worden bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Ze worden verwijderd zodra de klant zijn of haar recht op verwijdering of vergetelheid uitoefent.
- Contractuele gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om te voldoen aan contractuele verplichtingen (garantie, naleving, enz.) en wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.
- Gegevens met betrekking tot het beheer van uw klantenaccount worden 5 jaar bewaard vanaf de datum van verwijdering.
- Gegevens met betrekking tot transacties en de gebruikte betaalmiddelen worden tot één jaar na facturering of ontvangst van betaling bewaard.

7. Wat gebeurt er als u uw persoonlijke gegevens niet opgeeft ?

Als u uw persoonlijke gegevens niet aan SAGA DISTRIBUTION / USINESTREET verstrekt, kunnen we niet correct op uw verzoek reageren of u de diensten leveren die we op onze website aanbieden usinestreet.fr.

8. Gekoppelde websites en toepassingen van derden

Onze internetsites kunnen hyperlinks bevatten die naar andere sites leiden. De sites waarnaar de hyperlinks verwijzen worden niet gecontroleerd door SAGA DISTRIBUTION / USINESTREET en hun privacybeleid is verschillend. Het privacybeleid van SAGA DISTRIBUTION heeft alleen betrekking op persoonlijke informatie die van onze internetsite verzameld wordt usinestreet.fr. SAGA DISTRIBUTION / USINESTREET wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot sites van derden.

Beheer van cookies

U kunt cookies op elk gewenst moment deactiveren met behulp van de deactiveringsopties hieronder, hoewel dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden services kan beperken of verhinderen.

1. Wat is een "COOKIE" ?

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internetprovider van de Gebruiker, het besturingssysteem van de Gebruiker en de datum en tijd van toegang.

Usinestreet.fr kan de informatie van de Gebruiker betreffende zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina's en de uitgevoerde zoekopdrachten. Dankzij deze informatie kan Usinestreet.fr de inhoud van de Site en de navigatie verbeteren. Cookies laten ons niet toe u rechtstreeks te identificeren.

2. Waar worden "COOKIES" voor gebruikt ?

Met behulp van cookies kan Usinestreet.fr de inhoud van de site en de navigatie verbeteren door kennis te nemen van de pagina's die door gebruikers worden geraadpleegd of de zoekopdrachten die worden uitgevoerd.

Sommige cookies zijn praktisch voor bezoekers: ze slaan bijvoorbeeld de inloggegevens voor uw klantenaccount veilig op. Zo hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren als u onze site bezoekt.

Bepaalde cookies, bekend als "advertentiecookies", stellen ons in staat om het surfgedrag van de Gebruiker te volgen en de bekeken producten te registreren, zodat wij u reclamebanners kunnen tonen die aansluiten bij uw vroegere surfgedrag en de producten die u waarschijnlijk interesseren.


3. Weigering of verwijdering van "COOKIES

Indien de Gebruiker de opslag van Cookies in zijn/haar terminal of browser weigert, of indien de Gebruiker de opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn/haar browsen en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer Usinestreet.fr of een van haar dienstverleners omwille van technische compatibiliteitsredenen het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

Voor het beheer van Cookies en Gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kan aanpassen.

Definities

Klant : elke professionele of natuurlijke persoon in de zin van artikel 1123 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de site bezoekt waarop dit privacybeleid van toepassing is.

Inhoud: Alle elementen waaruit de informatie op de Site bestaat, met name tekst - afbeeldingen - video's.

Klanteninformatie : Hierna te noemen "Informatie(s)" die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die waarschijnlijk door usinestreet.fr worden gehouden voor het beheer van uw account, het beheer van klantrelaties en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker : Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovenstaande site.

Persoonlijke gegevens: "Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "verwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de General Data Protection Regulation (GDPR: nr. 2016-679)